Електронно ръководство за учителя природолюбител

ГОСПОДАРИТЕ НА НЕБЕТО
Книга за учителя природолюбител

Нашето желание е да съхраним природното наследство на България. Ние искаме орлите и соколите, мечките и дивите кози, вековните гори и пасищата с овцете да ги има и да останат след нас, за нашите деца. Убедени сме, че без тях родината ни няма да е същата. Не сме съгласни царският орел да изчезне като брадатия лешояд. Искаме целият жив свят около нас да оцелее. Защото вярваме, че запазената природа означава по-добра среда и за хората.

Тези идеи се споделят от много хора и организации по целия свят. Те са част от концепцията за устойчиво развитие, споделяна и от много правителства. Без образование обаче опазването на природата би било краткосрочна дейност, инициатива и идея на едно поколение, която ще си замине с хората, които я поддържат. Без усилия за формиране на природозащитно мислене, съзнание и ценности сред децата опазването на природата ще си остане неустойчиво. Необходимо е да се работи с децата днес, за да могат те, хората на утрешния ден, да почувстват и заобичат това, което обичаме ние. Защото хората пазят това, което обичат.

Виж книгата
Изтегли книгата