Електронно ръководство за учителя природолюбител

Играта на царския орел

Целта на играта е да насочи вниманието на подрастващите към заплахите, които грозят царските орли в България. Царските орли се нуждаят от спокойно място за гнездене и от защитени пасища, в които да си търсят храна.
Заплахите, пред които се изправят орлите в тази игра, включват отстрел от ловци, електрически удар по електропроводите и унищожение на местообитанието.
Някои хора се опитват да помогнат: природозащитните организации, например партньорите на Бърдлайф, се стремят да осигурят защита за ливадите и пасищата. Така те ще се превърнат в места, където орлите могат да живеят спокойно. Има възможност птиците да носят и приходи – чрез туристите, които идват да ги наблюдават. Заплахите, пред които са изправени царските орли в играта, са взети от действителността и даден играч може да загуби живота си, ако бъде „убит“ или ако загуби всичките си точки живот.

Виж играта
Виж обясненията за играта
Изтегли играта

Игра „пасища и ливади”

Пасищата и ливадите са важни за всички фермери в Европа, които отглеждат добитък – крави, овце, коне и др. Тревата е основната храна на тези домашни животни, които докато пасат създават подходящи условия за съществуването и на някои диви животни. Живота на различни видове птици зависи от състоянието на пасищата и ливадите. Някои строят гнездата си в земята, други търсят храната си там, особено когато през зимата местата, от които идват са покрити със сняг и лед. Домът на някои бозайници като лалугера е в дупки на пасищата. От тук може да заключим, че пасищата и ливадите са изключително важни за птиците, бозайниците и дивата природа като цяло.
За съжаление съществуването на тревните местообитания е под въпрос. Точно затова и много от създанията, които зависят от тях са рядко срещани или на ръба на изчезването. В тази игра ние показваме някои от заплахите пред пасищата и ливадите, както и добри инициативи, които подпомагат съществуването на дивата природа.

Виж играта
Виж обясненията за играта
Изтегли играта