Електронно ръководство за учителя природолюбител

Презентация царски орел 7-12 клас

Представям Ви презентация посветена на живота, заплахите и опазването на една от най-красивите и редки хищни птици на Земята - царският орел. Тук са застъпени някои по-интересни аспекти от биологията на вида и начина му на живот, като особено внимание е отделено на заплахите.

виж презентацията

Презентация царски орел 1-6 клас

Това е кратка презентация, която повтаря в известна степен предходната, но е адаптирана за по-млада аудитория. Тук информацията не е толкова подробна и по-голямата част от слайдовете са рисунки.

виж презентацията

Презентация ловен сокол

Представяме Ви презентация посветена на живота, заплахите и опазването на друг световно застрашен вид - ловния сокол. Той е красива хищна птица, която в миналото необезпокоявана е браздила родното небе, а сега е на ръба на изчезването. Презентацията представя основната информация за живота на тайнствената граблива птица.

виж презентацията

Презентация семейство Чинкови

Тази презентация е допълнителен материал предоставена от Тодор Петков – доброволец на Българско дружество за защита на птиците. В нея по атрактивен начин е застъпена информация за едни от най-малките представители на птичия свят в България, които в никакъв случай не са по-маловажни от големите орли или соколи.

виж презентацията